ÉÉN ZIN

Een mini-arbitrage mag aangevraagd worden voor een vaststaande geldvordering die niet betwist werd binnen de 30 dagen na de vervaldag en de algemene voorwaarden arbitrage voorzien (zie hierna).

 Hoe kiezen voor snelrecht via arbitrage ?

  ÉÉN zin toevoegen volstaat !

Iedereen die facturen maakt, kan gebruikmaken van het online snelrecht van mini-arbitrage. U dient slechts één zin toe te voegen aan uw contracten, algemene voorwaarden of facturen :

" Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules."


Op de voorzijde van facturen moet minstens staan : Een geschillenregeling via arbitrage maakt deel uit van de voorwaarden op keerzijde of in bijlage.

Een uitspraak binnen de 30 dagen in slechts 5 stappen

STAP 1 | Dossier online aanmaken in minder dan 2 minuten !

Mini-arbitrage is een wettelijk online platform om uw wanbetalers aan te pakken. Start uw online dossier in minder dan 2 minuten en het Instituut voor Arbitrage doet al de rest. 

Zijn er 30 dagen verstreken na de vervaldatum van de factuur en heeft uw klant de factuur niet betwist ? Onderneem snel actie en start zelf online een dossier op. Juridische kennis is niet vereist !  Een dossier aanmaken op www.lisdirect.net neemt slechts 2 minuten in beslag.

STAP 2 | Het  Instituut voor Arbitrage doet de rest

Binnen de 24 uur brengt de griffie  de wederpartij aangetekend op de hoogte dat een invorderingsdossier is gestart via mini-arbitrage.

STAP 3 | De debiteur heeft tijd om te bewijzen dat de vordering tijdig werd betwist 

De schuldenaar krijgt 10 dagen de tijd om de schuld te betalen, een afbetalingsplan te vragen of aan te tonen dat de vordering tijdig betwist werd. 

 De kosten van mini-arbitrage zijn € 50 per partij (€ 150 per partij voor een vordering vanaf € 15.000) worden ondertussen betaald aan de griffie. Die kosten is nadien recupereerbaar bij de schuldenaar. 

STAP 4 | Geen betaling, dan volgt een uitspraak binnen de 20 dagen ! 

Komt er geen reactie van de schuldenaar of wordt het volledige bedrag niet terugbetaald ? Binnen de 20 dagen wordt er dan een vonnis opgesteld ! Die arbitrale uitspraak kan vervolgens uitgevoerd worden tot en met een beslag door een gerechtsdeurwaarder (zie FAQ).

STAP 5 | De schuldeiser kan de uitspraak afdwingen met een gerechtsdeurwaarder.

Als de debiteur de uitspraak niet vrijwillig  naleeft kan zoals elk ander vonnis deze uitgevoerd worden op eenzijdig verzoek van de schuldeiser. Hierdoor kan de gerechtsdeurwaarder de uitspraak op gedwongen wijze uitvoeren en desnoods overgaan tot beslag. Ook die kosten worden  bij de verliezende partij teruggevorderd. 

Tegen een arbitrale uitspraak is er immers geen verzet mogelijk. Tegen een arbitrale uitspraak in eerste aanleg kan men binnen de 30 dagen wel hoger beroep aantekenen.

Betwisting van de factuur ?

Indien de tegenpartij kan aantonen dat de factuur rechtmatig en tijdig betwist werd, wordt het dossier overgemaakt aan klassieke arbitrage (www.arbitrage.brussels) met een uitspraak binnen een gemiddelde termijn van vier maanden. 


Start nu en stel een online invorderingsdossier samen in minder dan 2 minuten >>

Meer weten over onze service ? 

Neem hier contact op met het Instituut voor Arbitrage >>

Het reglement SDR (volledige tekst) nl | fr | en | es | it | pt | de | ro

location_on Jules Bordetlaan 13, 1140 Brussel mail_outline info@euro-arbitration.org phone +32 (0)2 319 41 03 | 9 - 12 |

Privacy
Algemene voorwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x