FAQ

Veel gestelde vragen over mini-arbitrage en het online starten van een schuldinvordering.

Wat is mini-arbitrage ?

Met deze snelle procedure kan u een betaling afdwingen van een schuldenaar zonder een deurwaarder te moeten sturen of naar een advocaat te moeten stappen. Dit wil zeggen dat u met een minimum aan kosten en inspanningen, uw factuur op heel snelle termijn kan innen via een eenvoudig online platform.


De voordelen op een rijtje:
- U kan alles zelf online opstarten via het platform Lisdirect
- U hebt sneller uw geld
- U krijgt onmiddellijk een antwoord of u de mini-arbitrage kan gebruiken voor uw facturen
- Het kost u op het einde van de rit vaak niets en u krijgt meer dan de hoofdsom terugbetaald, nl. schade, intresten, rechtplegingsvergoeding voor uw huisadvocaat of mandataris


Om te starten met mini-arbitrage is het aangewezen om uw algemene voorwaarden of verkoopsvoorwaarden te upgraden met arbitrage. Raadpleeg een deskundige ter zake. Houdt er rekening mee dat het reglement stelt dat een aanvraag pas 30 dagen na de vervaldag van de vordering kan ingediend worden. U wacht dus best die termijn van 30 dagen af alvorens een verzoek in te dienen. 

Vraag gratis een login aan om toegang te krijgen tot het online platform >>

Kan ik mini-arbitrage gebruiken om oude onbetaalde facturen te innen ?

Ja, voorwaarde is wel dat de factuur onbetwist is en dat er op voorhand voorzien is van de standaard arbitrageclausule in de voorwaarden. Wij kijken daarom steeds na of de vordering kan geïnd worden alvorens die aan de arbiter voor te leggen. Wij gaan er dan wel vanuit dat de algemene voorwaarden op voorhand door de schuldenaar aanvaard zijn. Het Instituut werkt met de gegevens die de schuldeiser aanbrengt zonder verantwoordelijk te zijn voor de juridische gevolgen ervan.
Met het platform Lisdirect kan u uw onbetaalde niet-geprotesteerde facturen, ten aanzien van alle schuldenaars (B2B, B2C en P2P) rechtstreeks indienen bij de griffie met een minimum aan kosten en inspanningen. Zonder een afspraak te moeten maken met een advocaat. Heeft u een huisadvocaat, nog beter, dan vermeldt u dit gewoon online. Hij zal dan ook het vonnis ontvangen en recht op een rechtsplegingsveroeding.


Vraag hier uw paswoord aan om online uw dossiers in te dienen >>

Wat kost mini-arbitrage ?

De registratie op het online platform en het aanvragen van een login is gratis.
Per dossier dat u indient, moet u een beperkte kost betalen, MAAR deze kosten worden in het vonnis ten laste gelegd van de debiteur. Zoals elk ander vonnis zal de deurwaarder deze kosten recupereren op uw klant, dus het kost u eigenlijk niets.

De kost hangt af van de waarde van uw vordering:
€ 100 (terug te betalen door de schuldenaar) voor een vordering tot € 15.000.
€ 300 (terug te betalen door de schuldenaar) voor een vordering vanaf € 15.000.
Een mini-arbitrage is veel goedkoper en sneller dan de traditionele rechtsgang via dagvaarding.

Waarom is mini-arbitrage zo goedkoop ?

Kostbare tijd verliezen door het hele land rond te rijden naar de diverse rechtbanken is niet meer van deze tijd.

Dankzij het beveiligd platform www.lisdirect.net kunt u online uw dossier samenstellen, opstarten, opvolgen en zittingen bijwonen, zonder zich te moeten verplaatsen. Verkeershinder en mobiliteitskosten verminderen.

Door volautomatisch te werken via het online platform en de directe aangifte bij de griffie zijn de kosten dus heel laag.

Is de procedure van mini-arbitrage enkel beperkt tot België ?

Neen, U kan mini-arbitrage wereldwijd gebruiken. Daarom kan de procedure ook in 9 talen. U kan dus ook mini-arbitrage gebruikten ten aanzien van ondernemingen in het buitenland. U moet wel de correcte identiteit (ondernemingsnummer) kennen.

Welke facturen kan ik laten invorderen via mini-arbitrage ?

U kan enkel onbetwiste en niet-geprotesteerde facturen innen met mini-arbitrage in de B2B- en B2C-sector in België en in het buitenland. Onbetwiste facturen zijn verstuurde facturen waarop uw klant niet gereageerd heeft binnen de 30 dagen na de vervaldag.

De voorwaarde is ook dat in uw factuur- of verkoopsvoorwaarden de standaard arbitrageclausule opgenomen is. 

Voor betwiste facturen moet u de klassiek arbitrage toepasse. Zie www.arbitrage.brussels


Lees meer >>

Wat indien mijn factuur wel is geprotesteerd ?

In dat geval kan u de vordering inleiden via klassieke arbitrage. Een vonnis bekomt u dan pas na gemiddeld 4 maanden. Ga naar www.arbitrage.brussels

Kan ik mini-arbitrage gebruiken ten aanzien van al mijn klanten ?

JA, u kan deze efficiënte procedure gebruiken voor alle facturen ten aanzien van ondernemingen, met uitzondering van steden, gemeenten en overheidsinstanties.

Heeft u niet-betaalde facturen ten aanzien van consumenten dan moet deze zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met uw algemene voorwaarden waarin de standaard arbitrageclausule is opgenomen zoals bijvoorbeeld op uw bestelbon, uw offerte, uw webshop, aannemingsovereenkomst,…

Heb ik recht op mijn contactuele interesten EN schadebeding ?

JA, indien uw factuurvoorwaarden  dit ook voorzien. 

Heeft mijn advocaat recht op een vergoeding ?

Absoluut. De wettelijke rechtsplegingvergoeding wordt toegekend boven uw hoofdbedrag, de conventionele intresten en uw schadebeding.

Hoe dien ik een dossier in via mini-arbitrage ?

Alvorens u een dossier kan indienen, vraagt u eerste een login aan die toegang geeft tot het platform Lisdirect. Dit is gratis. 

Daarna volgt u volgende stappen:
- vul de gegevens van de schuldeiser en van de debiteur online in.
- laad de facturen, bestelbon, algemene voorwaarden en eventuele ingebrekestellingen op in PDF.
- de griffie controleert of er aan de wettelijke vereisten voldaan is.
- de griffie stuurt per aangetekend schrijven een kennisgeving naar de klant. U bekomt een vonnis binnen de maand, behoudens als de vordering toch betwist was.

U start dus een dossier in minder dan 2 minuten ! 


Vraag een login >>

Heb ik juridische kennis nodig om zelf een dossier in te dienen ?

Neen, via het online platform kan u stap voor stap alle informatie invullen en uw onbetaalde factuur opladen in PDF formaat. Dit kan u volledig zelf en hiervoor is geen juridische kennis nodig. Dit neemtminder dan 2 minutesn van uw tijd in beslag.

Wat is inbegrepen in deze diensten van de griffie en wat niet ?

De griffie doet voor u de wettelijk verplichte controles en het versturen van de kennisgeving naar uw klant. Bij gebreke aan reactie van uw klant doet de griffie het nodige om een ‘vonnis’ te bekomen en worden de partijen hiervan op de hoogte gesteld. Een deurwaarder kan dan desgevallend beslag leggen.


Wat niet is inbegrepen, indien nodig het verzoek tot uitvoerbaarverklaring, zoals voor elk vonnis de uitvoerbare titel opvragen  en de gedwongen uitvoering door de gerechtsdeurwaarder met een eventueel beslag. Die kosten worden pas gemaakt na uw uitdrukkelijk akkoord.

Wat als de debiteur niet reageert op de uitspraak ?

Indien de veroordeelde schuldenaar niet reageert, dan kan de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel bekomen en de schuldenaar dwingen tot betalen. Dit doet hij door maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door beslagname. De gerechtsdeurwaarder zal u dan rechtstreeks contacteren om uw akkoord te bekomen en de kosten hiervan te bespreken.

Wat als mijn klant betalingsfaciliteiten aanvraagt ?

Mits uw akkoord, worden die in het vonnis vermeld zodat bij het niet naleven u onmiddellijk na de uitvoerbaarverklaring een gerechtsdeurwaarder de uitvoerbare titel kan bekomen en uw klant dwingen tot betalen. 

Welke termijn heeft mijn klant om de factuur te betwisten ?

Enkel facturen die niet binnen de 30 dagen na vervaldag betwist werden komen in aanmerking voor mini-arbitrage.

Moet ik al een advocaat of deurwaarder hebben ?

NEEN, de wet verplicht niet dat u een advocaat neemt.
U mag wel een advocaat hebben. In dat geval mag uw advocaat ook uw dossier online ingeven bij de griffie. De arbitragewet voorziet een vergoeding voor de erelonen en kosten van de raadlieden en vertegenwoordigers van de partij.

Kan men nog verzet aantekenen tegen een arbitrale uitspraak ?

NEEN, arbitrage kent geen mogelijkheid tot verzetenkel, enkel een hoger beroep is mogelijk. Dan verschijnt de zaak voor drie arbiters.

location_on Jules Bordetlaan 13, 1140 Brussel mail_outline info@euro-arbitration.org phone +32 (0)2 319 41 03 | 9 - 12 |

Privacy
Algemene voorwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x