WAAROM

>> Snelle rechtsprocedure : één maand

(1) Het volstaat een online aanvraag in te dienen via het online platform www.lisdirect.net. (2) De griffie van het Instituut voor Arbitrage stelt binnen de 24 uur, na dekking van de kosten, de schuldenaar aangetekend in kennis van de mini-arbitrage, de registratie en de onmiddellijke aanduiding van de arbiter. (3) Blijft de vordering binnen de 10 dagen na de kennisgeving van de mini-arbitrage nog onbetwist, (4) dan wordt een vonnis in eerste aanleg uitgesproken binnen de 20 dagen.

Ontstaat er plotseling toch een betwisting met bewijs van een tijdig of rechtmatig protest, dan gaat de arbitrage automatisch naar een andere arbiter zetelende voor betwiste vorderingen (klassieke arbitrage) en worden de partijen hiervan verwittigd. De griffie mag uiteraard een onvolledige aanvraag weigeren en/of de klassieke arbitrage opleggen.

>> Zeer lage kosten : vanaf € 100
Een mini-arbitrage is veel goedkoper en sneller dan de traditionele rechtsgang. De gerechtsdeurwaarder moet ook niet vooraf langsgaan met een aanmaning. De kosten beperken zich tot de twee tarieven van de Standard Dispute Rules:

€ 50 per partij (zbtw en te recupereren bij de debiteur) voor een vordering tot € 15.000.
€ 150 per partij (zbtw en te recupereren bij de debiteur) voor een vordering vanaf € 15.000.

>> Alles kan Online zonder zich te moeten verplaatsen
De volledige procedure gebeurt online via het platform www.lisdirect.net. Hebt U meerder dossiers, maakt dan een gratis account en creëert uw dossiers in enkele minuten door uw gescande of digitale factuur op te laden.

>> Alle kosten voor de debiteur 
Een arbitrale uitspraak in mini-arbitrage kent alle contractuele kosten toe aan de debiteur :

  • Hoofdbedrag, conventionele intresten tot de algehele betaling, schadebeding
   
  • Wettelijke vergoeding voor de advocaat of mandataris
   
  • Procedure en uitvoeringskosten

>> Wettelijk geregeld - Deontologisch code
Het Instituut voor Arbitrage geeft geen advies, enkel oplossingen. Wij zijn gehouden neutraal en onafhankelijk te zijn en de arbitragewetten te respecteren die de activiteit van het Instituut voor Arbitrage regelen inzake geschillenbeslechting. Daarom hangen we niet af van beroepsverenigingen of belangengroepen.

 • België | Gerechtelijk Wetboek, deel VI van 2013 en 4de Potpourriwet van 2016
 • Nederland | Wetboek van Burgerlijke rechtsvorderingen, Vierde boek van 2015
 • Frankrijk | Nouveau Code de Procédure Civile, livre IV van 2011

 


Meer info over de werking ? >> Neem hier contact op.

location_on Jules Bordetlaan 13, 1140 Brussel mail_outline info@euro-arbitration.org phone +32 (0)2 319 41 03 | 9 - 12 |

Privacy
Algemene voorwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x